Disclaimer

De software zoals deze op deze website wordt aangeboden is met de grootste zorg gemaakt. De maker wijst nadrukkelijk elke vorm van garantie voor software af. De software wordt ter beschikking gesteld 'zoals deze is' zonder enige waarborg. In geen geval zal de maker aansprakelijk zijn voor enige vorm van gevolgschade, voortkomend uit het gebruik, onmogelijkheid van gebruik onjuiste werking, onjuiste installatie of toepassing van software.